Tarieven en betalingen

Tarieven

Tandartstarieven 2024

De tarieven voor tandheelkundige behandelingen zijn door de overheid vastgesteld. Deze tarieven kunt u onder aan deze pagina downloaden.

Deze tarieven zijn geldig vanaf 01-01-2024 tot en met 31-12-2024.

Uw tandartsrekening

Uw rekening is opgebouwd uit de verrichtingen die wij tijdens de behandelingen hebben uitgevoerd. Bij elke verrichting hoort een vast tarief dat door de Nederlandse Zorgautoriteit is vastgesteld.

Tarieven Tandtechnisch laboratorium

Wij werken samen met Tandtechnisch Laboratorium J.Laverman. De tarieven van dit laboratorium kunt u vinden in de pdf hieronder.

Betalingen

Na afloop van de behandeling betaalt u bij ons direct aan de balie de rekening. U kunt bij ons contant of per pin betalen.

Na betaling ontvangt u direct van ons een nota op papier en per email, die u eventueel kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De codes kunt u terug vinden in de eerder genoemde PDF van de NZA tarieven.

KNMT

Tandartsenpraktijk Hatert is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT). Voor alle tandheelkundige zorg die wij in onze praktijk verlenen gelden daarom de KNMT betalingsvoorwaarden en klachtenregeling.